Funktion

TA BORT FÄSTINGEN RÄTT

Unik kombination av effektivitet och enkelhet

 

Trots verktygets högteknologiska funktion är fästingborttagaren / fästingplockaren TICK PI® högst lättanvänd. Du tar bort fästingen med en enkel rörelse framåt eller åt sidan och hela processen tar endast ett par sekunder, även på svårare ställen. Fästingen greppas underifrån närmast huden och du pressar inte ihop den. Extremt god funktion även på de mycket små fästingnymferna (1mm).

En mycket lättanvänd fästingborttagare!

Ta bort fästingar utan snurr, vrid, ryck eller drag!

Ta bort fästingen med Tick PI.

Exakt utformad för precision och enkelhet!

Fästingplockaren Tick PI har flexibla spetsar som återställs automatiskt när fästingen loss.

TICK PI® har flexibla (rörliga) spetsar som låser fast fästingen vid svagt tryck nedåt. Spetsarna återställs sedan automatiskt när fästingen är lossad.

Fästingplockare med högeffektiv funktion

 

Ta bort fästingar utan snurr och vrid

 

Innovativ design

 

Mycket lätt att använda

 

Både till människor

 

och djur, ex hund, katt, häst.

Rundad/Vinklad

Den rundade botten på ändarna skapar en "våg" i huden där fästingen hamnar högst upp. När TICK PI® kommer i kontakt med fästingen gör vinklarna i bladens tvärsnitt att verktyget går svagt nedåt. På så vis sker greppet allra längst ned där fästingens mundelar finns. Detta gör att fästingens bakkropp lämnas ifred och ej pressas ihop. Nymfer (vanligast på människor, ca 1 mm) som bara syns som en prick på huden, greppas också exakt (se galleriet).

 

Ingen V-form

TICK PI® har ej V-formad skåra utan istället sker avsmalnandet stegvis vilket gör att fästingen automatiskt greppas fullt ut på rätt plats oavsett storlek. Detta hindrar också fästingen att glida ur eftersom ändarna sluts bakom fästingen när du sedan pressar mjukt nedåt och rör framåt. Greppunkterna är rundade och undersidan utfasad och fästingen avlägsnas varsamt och intakt. Kupade sidor håller mjukt tag under borttagandet av de större.

 

Det du inte ser

Efter TICK PI® greppat fästingen rätt i någon av ändarnas fållor sker ett mindre lyft för att minska fästingens tag med dess hullingar. Sedan när När TICK PI® trycks nedåt skapar de flexibla spetsarna totalt fyra greppunkter som håller fästingen på plats utan att riskera trasa sönder den när den lossas. Allt detta sker på någon eller några sekunder utan att du behöver tänka på det och utan något snurr eller vrid!

 

Grepp/Handtag

TICK PI® är konstruerad för maximal precision och maximal enkelhet. Att ta bort en fästing, även på svåra ställen, tar inte mer än 2-3 sekunder. Det mjuka handtaget med god friktion ger ett utomordenligt bra grepp i handen och ger dig full kontroll utan att riskera slinta. Passar stora som små händer och mycket enkel att använda både på människor och husdjur, ex katter, hundar. Dvs lika bra på hud som i tjock päls.

 

"Vågen"

En fästing som borrat ned sig i huden kan du inte greppa underifrån eftersom du helt enkelt inte kommer åt där. Alternativet blir då att greppa fästingen i bakkroppen och därmed riskera pressa in smittämnen i blodomloppet. Det är också stor risk att fästingen bryts sönder med påföljande risk för droppsmitta. Du kan också behöva göra flera försök innan du överhuvudtaget får loss någonting.

 

Med fästingplockaren / fästingborttagaren TICK PI® kommer du runt dessa problem på ett mycket enkelt vis. Detta verktyg har en rundad undersida som gör att huden runt bettområdet pressas utåt samtidigt som platsen för själva bettet istället höjs. När fästingen då är upphöjd, jämfört med huden runt om, blir greppet exakt och precist allra närmast huden vid fästingens mundelar. Hårdheten i materialet är anpassad för att ge exakt rätt flexibilitet och maximal funktion av samtliga greppunkter. Fästingborttagaren fungerar också utmärkt på trånga ställen eftersom du kan lossa med rörelse framåt eller åt sidan.

Fästingborttagare - fästingplockare Tick PI med precist grepp.

Det gäller att greppet tas så långt ner som möjligt för att minimera risken att fästingens kropp kläms ihop och smittämnen pressas in i kroppen.

 

Fästingplockaren tar bort  små fästingar!

Den här närbilden visar den unika greppegenskapen hos Tick PI®. Fästingen plockades loss från huvudet på en som missat sin fästingkoll. Storleken är ca 1 mm i längd och endast ca 0,2 mm i bredd. Är nästan osynlig på kroppen men likväl greppar Tick PI® absolut perfekt. Att ta bort dessa mycket små och möjligt farliga fästingar utan att pressa ihop bakkroppen kräver unika egenskaper av verktyget. Denna fästing togs lätt bort på på knappt 2 sek.

TICK PI® fästingplockare både till människor och husdjur

Trots att TICK PI® i grunden är utformad för människor behålls funktionen lika bra på husdjur och ex. hästar. Att snabbt kunna ta ett grepp utan att behöva försöka upprepade gånger underlättar och är en mycket stor fördel. Videon här under visar en normal borttagning av en fästing på en katt.

Så här använder du TICK PI®

1.

Bedöm först storleken på fästingen. Till de mindre (längd 1-2 mm) används den lilla änden och till de större den stora änden. Spänn ut huden där fästingen sitter om möjligt för att få bättre yta. Vid användning på husdjur med mycket päls gör det inget att det är svårt att se exakt, TICK PI® är konstruerad för att fungera utmärkt även i tät päls. Sedan är det bara att, med lätt plant tryck nedåt, sikta med öppningen på TICK PI® och leda in fästingen i skåran tills fast. Om möjligt skall fästingen greppas från sidan. Håll alltid ett mjukt plant tryck nedåt. LYFT INTE FÖRRÄN FÄSTINGEN LOSS.

 

2.

När motståndet i framåtrörelsen hårdnar är det bara att fortsätta sakta rakt framåt med något ökad kraft

och något ökat plant tryck nedåt tills fästingen lossar. Med breda sidan kan man också lossa med nedåt/rakt åt sidan.

De minsta fästingarna lossas alltid med smala änden och en enkel rörelse nedåt/framåt efter fästingen placerats i skåran.

 

3.

Avsluta framåtrörelsen direkt när fästingen loss. Hela proceduren tar endast några sekunder. Nu ser du fästingen sitta fast i TICK PI® och kan tas loss på valfritt vis. TICK PI® fungerar väl även för dig med sämre syn. Bara sikta mot "pricken" med öppningen och TICK PI® sköter resten så länge du följer instruktionen här ovan eller bild till höger. Desinfektera verktyget efter varje användning och tvätta dina händer noga om du kommit i direkt kontakt med fästingen före eller efter borttagning.

 

Viktigt

Tänk på att mjukt trycka plant nedåt samtidigt som du för verktyget framåt efter fästingen greppas. Det är då den 4.e greppunkten aktiveras och ändarnas sidor omsluter fästingens mundelar. Bara en lätt framåt/nedåtrörelse alt. nedåt/rakt åt sidan på några mm. Lyft inte förrän fästingen lossad.

 

Kan du dra ett streck på 1-3 mm med en penna kan du också använda TICK PI® korrekt. En normal borttagning tar endast 1-3 sekunder.

 

Fästingen höjs innan greppet tas!

En våg lyfter upp fästingen redan innan greppet tas

 

 Ta bort fästingen i tre enkla steg med fästingplockaren Tick PI

Ta bort fästingen med nedåt/rakt framåt eller nedåt/rakt åt sidan

 

 

Fördel åtkomst!

 

Att ta bort en fästingnymf på 1 mm som sitter bakom örat eller i örats veck är en ingen lätt sak om man inte har rätt verktyg. Samma gäller om fästingen sitter i naveln. Att dessutom plocka loss den från något av dessa områden utan att pressa på fästingens överkropp är naturligtvis ändå svårare.

 

Unika TICK PI® är särskilt utformad för att just klara av dessa områden på kroppen utan att tumma på precisionen. Det behövs endast ett minimalt utrymme i någon rikting för att TICK PI®skall klara att avlägsna även de minsta nymferna på rätt sätt.

 

Ibland kan du också få två fästingar som sitter mycket nära varandra. I dessa lägen är det snudd på omöjligt att ta bort den ena utan att stressa eller trycka på den andra om du inte har helt rätt verktyg.

 

Här kan du läsa mer om fästingborttagare i allmänhet och hur utvecklingen av TICK PI gick till!

Ta bort

fästingen

med TICK PI®

TICK PI®

En fästingbortagare som är både högteknologisk och lättanvänd.

 

Det bästa är självklart att inte bli biten alls. Därför finns också den utförliga fästinguiden som ger raka och tydliga instruktioner hur du undviker fästingbett.

KONCEPTET

Över tio års erfarenheter och dagsaktuell vetenskap har sammanställts.

 

Alla skall kunna njuta av naturen utan att känna oro. Det är en av de många drivkrafter bakom utvecklingen av detta unika koncept med fästingborttagaren TICK PI® och guiden.

KONTAKT

TICK PI

SÖDERGATAN 38

UDDEVALLA, SWEDEN

Kundtjänst: info@tickpi.se

Återförsäljare: sales@tickpi.se

Dela Tickpi.se på sociala medier!

© 2018 Företaget innehar F-skatt